Pandemia – czas zmian, czas działania

26/02/2021

Pandemia – czas zmian, czas działania

Wiele organizacji na świecie wykorzystało czas pandemii na przemodelowanie formy podroży do krajów, w których działają. Pandemia to czas działania!

Od 1950 r. liczba podróżnych wzrosła z 25 mln do prawie 1,5 mld. W 2019 r. Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) szacowała, że do 2030 r. liczba ta przekroczy 17 mld. Wraz z dynamiką liczby podróży rośnie emisja CO2. Od 2016 r. emisja dwutlenku węgla związana z transportem dla przemysłu turystycznego, szacowana jest na prawie 1600 mln ton, a wielkość ta miała wzrosnąć o kolejne 25 proc. do 2030 r.

Nadeszła pandemia. Świat był świadkiem znacznego spadku emisji CO2, zwłaszcza w branży transportowej, w tym w transporcie związanym z podróżami. Już na początku kwietnia 2020 r. dzienna globalna emisja CO2 spadła średnio o 17 proc. r/r.
Kryzys Covid-19 uwypuklił globalne znaczenie gospodarcze branży turystycznej, a także jej wzajemne powiązania z innymi branżami. Ograniczenia w przemieszczaniu się między państwami, blokady i dystans społeczny wpłynęły na wszystkich w branży - od małych organizatorów wycieczek, po międzynarodowe sieci hoteli i duże linie lotnicze.

Pomimo że negatywne skutki kryzysu są niepoliczalne, wystąpiły pewne dodatkowe zjawiska, które można wykorzystać do pozytywnych zmian w przyszłości. Podczas pandemii staliśmy się wrażliwsi. Kryzys Covid sprawił, że branża turystyczna i podróżnicza – podobnie jak wiele innych, zadaje fundamentalne pytania: „Czy powinniśmy nadal robić to tak, jak robiliśmy to wcześniej?” „Ile z wydanych w danej destynacji pieniędzy zostaje u lokalnej społeczności?” „Czy powinniśmy coś zmienić?”

Nasi klienci myślą obecnie przede wszystkim o zdrowiu i odpowiedzialności za swoich pracowników. Wymusza to nowy sposób działania, w tym to związane z organizacją spotkań online. To do nas, do branży MICE należy dostarczanie klientom przystępnych i jasnych informacji, których potrzebują, aby dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Również tych związanych ze spotkaniami i motywacją. Dzisiaj odpowiedzi na pytania, gdzie jechać, kiedy, jak zadbać o bezpieczeństwo, jak nie utracić przyjemności z poznawania wynikającej z podróży? Nie są już takie łatwe.

Wiele organizacji na świecie wykorzystało czas pandemii na przemodelowanie formy podroży do krajów, w których działają.
W lipcu 2020 odbyło się spotkanie na szczycie UNWTO. Miało ono na celu opracowanie strategii powrotu do podroży po pandemii. Wizja ta zaleca sześć kierunków działań, które reprezentują kluczowe elementy wspierające odpowiedzialną odbudowę turystyki. Są to: zdrowie publiczne, wykluczenie społeczne, ochrona różnorodności biologicznej, działania na rzecz klimatu, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz zarządzanie i finanse.
Na podstawie tych zaleceń zostały opracowane programy mające na celu wspieranie odpowiedzialnej gospodarki turystycznej. Obejmują m.in. promowanie transformacji cyfrowej i przejście na bardziej ekologiczny system turystyczny.

Jestem przekonana, że właśnie jest czas, aby działać i wprowadzać odpowiedzialne zmiany. Myśląc o przyszłości wiemy, że podróże powrócą. Ważnym jest, aby zrobić to w sposób odpowiedzialny, chroniąc naturę i dobra, edukując podróżnych i sprawić, by działania w turystyce wiązały się z jak najwyższą jakością.

Dobrym przykładem jest Szkocja, która stworzyła specjalny program Scotland Outlook 2030. Promuje on odpowiedzialne podejście do podróży w celu zachowania naturalnego piękna Szkocji dla przyszłych pokoleń. Program zapowiada współpracę z lokalnymi społecznościami, aby korzyści płynące z turystyki zapewnić dla możliwie wszystkich. Scotland Outlook 2030 zawiera także szereg środków mających na celu ochronę różnorodności.

Na wspomnianym wcześniej lipcowym szczycie UNWTO specjalny doradca NCTAD ds. niebieskiej gospodarki, Dona Bertarelli, podkreśliła, że istnieją możliwości odbudowy turystyki i branży hotelarskiej w sposób korzystny dla społeczności i środowiska. „W tym krytycznym momencie mamy możliwość pomóc społecznościom, których środki do życia zależą od turystyki, w odbudowie ich firm w bardziej odporny i zrównoważony sposób (…) Niezbędne jest powiązanie rządowych pakietów naprawczych, inwestycji sektora prywatnego i funduszy filantropijnych, aby wspólnie zapewnić zasoby i umiejętności, których społeczności potrzebują, aby przejść na regeneracyjną niebieską gospodarkę”.

Czy odrobimy lekcję, aby coś zmienić? Czy kierunek wyznaczony przez Szkocję przyjmą również inne kraje?
To również czas dla organizatorów. Czas na zastanowienie się, co zrobić, aby podróże biznesowe, motywacyjne i eventy były bardziej odpowiedzialne.

Autor: Agata Kondracka, współzałożycielka i współwłaścicielka agencji MindBlowing
Cykl felietonów: Global Nation czyli historie globalne na www.meetingplanner.pl
Agata Kondracka współwłaścicielka agencji MindBlowing w swojej pracy stara się łączyć wartościowe spotkania, przede wszystkim te z kategorii incentive travel, sztukę i zrównoważony sposób prowadzenia biznesu, ze szczególnym naciskiem na dbałość o środowisko i zero waste. I tych aspektów będą dotyczyć głównie jej komentarze.

Global Nation by Agata Kondracka w pierwszy poniedziałek kazdego miesiąca

Copyrights © 2023 MindBlowing. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności